Birleşme & Satın Alma


Şirket birleşme, satın alma, satış veya halka arz işlemleri; gerek hazırlık aşamasında gerekse uygulama aşamasında, risk ve fırsatları içinde barındırır. Teknik bilgi ve tecrübemizle hazırlık ve uygulama süresince her adımda sizlerin yanında bulunmakla kalmayıp, işlem sonrası entegrasyon aşamalarında da danışmanlık hizmetlerimizle şirketinizi desteklemeye devam etmekteyiz.

Finansal Yeniden Yapılandırma


Finansal Yeniden Yapılandırma Danışmanlığı hizmetlerimiz ile, finansal sorun ile karşılaşan ve beklenen finansal performansı karşılayamayan şirketlere, kredi süreçlerinde tam yönetim desteği, sorunların tespiti ve uygulanabilir çözümler konusunda danışmanlık hizmetleri sağlamaktayız.

Yatırım Projeleri Fizibilite


İşletmeler mevcut durumlarının sürdürülebilirliği ve ekonomik büyümesi açısından gerek fabrika ya da tesislerin yenilenmesi için yapılan yatırımlarıyla gerekse de mevcut üretim kapasitesini arttırmak veya yeni üretim alanlarına geçmek amacıyla yatırımlarını gerçekleştirmek zorunluluğundadır. KOBİ ya da büyük ölçekli tüm firmaların yatırım kararı alırken gerekli şart ve kararlarının rasyonel ve amaca uygun şekilde analiz edilmesine ihtiyaçları vardır. Bu çerçevede A ve A Yönetim Danışmanlığı aşağıdaki konu başlıkları kapsamında rapor hizmeti vermektedir.

 • İşletmenin Mevcut Durumu
 • Projenin Tanımı ve Kapsamı
 • Pazar Analizi
 • Mal ve/veya Hizmetlerin Satış-Üretim Programı
 • Proje Yeri/Uygulama Alanı
 • Proje Girdileri
 • Organizasyon Yapısı, Yönetim ve İnsan Kaynakları
 • Proje Yönetimi ve Uygulama Programı
 • İşletme Dönemi Gelir ve Giderleri
 • Toplam Yatırım Tutarı ve Yıllara Dağılımı
 • Projenin Finansmanı
 • Finansal Analizi
 • Ekonomik Analizi
 • Sosyal Analizi
 • Risk Analizi

Şirket Değerleme


Değerleme, finansal modelleme ve finansal fizibilite çalışmaları; şirketlerin karar alma süreçlerinde, birleşme ve satın alma işlemlerindeki fiyatın belirlenmesinde ve finansal tabloların hazırlanmasında gerçekleştirilen çalışmaların başında gelmektedir. Şirket değerleme çalışması sonucunda aşağıdaki soruların matematiksel hesaplamalarla verilmektedir. Bu süreçte, şirket değerleme ihtiyacı bulunan şirketlerimize, aşağıdaki soruların cevaplanması için gerekli tüm analizler A ve A Danışmanlık tarafından karşılanmaktadır.

 • Bir yatırımcı için şirketimin değeri nedir?
 • Şirketimin değerini etkileyen temel unsurlar nelerdir?
 • Hedef bir şirketin değeri benim için nedir?
 • Şirketimin markaları, patentleri, kontratları ve müşteri ilişkileri gibi maddi olmayan duran varlıklarının değeri nedir?
 • Satın alma sonrasında oluşacak bilançomun şirketimin gelecekteki performansı üzerindeki etkilerini nasıl saptayabilirim?
 • Şirketimin değerini nasıl artırabilirim?
 • Şirketimin mevcut sermaye yapısının şirket değeri üzerindeki etkisi nedir?
 • Bir yatırım projesinin karlılığını nasıl ölçebilirim?
 • Şirketimin değerini maksimize edecek optimum finansman yapısı nedir?

Finansal Yönetim Danışmanlığı


Finansal Yönetim Danışmanlığı kapsamında, Şirketinizin değerini artıracak stratejilerin uygulamaya konulması amaçlanmaktadır. Bu çerçevede maliyet optimizasyonu, gelir artırma stratejileri ve pazar stratejisi üzerinde çalıştığımız ana konulardır. Finansal Yönetim Danışmanlığı projesi kapsamında endüstri analizi – mevcut durum ve gelecek görünüm, pazar segmentleri, büyüklüğü ve büyüme potansiyeli, hedef pazar analizi, rekabet analizi, müşteri segmentasyon analizi, servis ve ürün farklılaştırması, pazara giriş için yeni bir iş modeli seçme, endüstri düzenlemeleri ve vergilendirme, pazara giriş alternatiflerinin analizi, satın almalar, ortak girişimler veya yerli yatırımcılarla ortaklıklar mikro ve makro analizler üzerinden değer yaratarak Şirket değerinizin artırılmasını hedeflemekteyiz.

Bütçe ve Raporlama Sistemi


Faaliyet alanlarınıza uygun olarak tasarlanan profesyonel bütçeler ve düzenli raporlama sistemleri ile hissedar ve yöneticiler, şirketin her bir biriminin performansını ve verimliliğini, şirketin karlılığını ve nakit yaratma kapasitesini etkin bir biçimde ölçerek değerlendirebileceklerdir. Daha önce çeşitli holdinglerde muhasebe ve bütçe planlama alanlarında üst düzey yöneticilik yapmış ve birçok bütçe raporlama sistemi kurmuş ekibimiz ile, şirketinizin faaliyet alanına en uygun bütçe sistemini inşa edecek ve bütçe-fiili raporlamaları, revize bütçeler, yıl sonu tahminlerinde sürekli sizlerle beraber çalışacaktır. Hazırlanan bütçeler ile şirket performansının ölçülmesinde fiili verilerin kalitesi ve bütçe ile uyumlu olması büyük önem taşımaktadır. Öncelikle fiili verilerin ana kaynağı olan mizan ve hesap planınızı gözden geçirerek, kurulacak bütçe sistemi ve ile uyumlu hale getirilmesini sağlıyoruz. Böylece bütçe ve fiili veriler aynı dili konuşarak, şirket performansını ölçecek kaliteli raporlar oluşturulur. Yönetim kuruluna sunulması gereken rapor formatları ekibimiz tarafından profesyonelce hazırlanmaktadır. Hazırlanan detaylı bütçelerden beslenen bu raporlar üst yönetime şirket performansını ölçme ve değerlendirmede büyük kolaylıklar sağlamaktadır. A ve A Danışmanlık talep edilmesi halinde bu raporları hazırlayarak üst yönetime İngilizce ve Türkçe olarak sunmaktadır.