Hukuksal Danışmanlık


Tüm hukuki ihtiyaçları, ticari hayatın güncel şartları ve en son hukuki gelişmeleri analiz edilerek, pragmatik ve uzun süre etkili çözümler ile karşılanmaktadır. İş birliği içinde bulunulan öğretim üyelerimiz, sizlere özel hizmet için bizimleler.

Paylaşılan her bilgiyi ticari sır niteliğinde saklayan A ve A Danışmanlık, bu hususu profesyonel iş anlayışının vazgeçilmez bir parçası haline getirmiştir.

Ticaret ve Şirketler Hukuku


A ve A Danışmanlık; ulusal ve uluslararası ticaret hukuku konularında:

 • Ticari sözleşmelerin hazırlanması ve sözleşmelerden doğan uyuşmazlıkların çözümü,
 • Ticari şirket kuruluşu ve tescili,
 • Ticaret adı ve işletme ünvanlarının alınması, tescili ve korunması,
 • Şirket ana sözleşmesi değişiklikleri ve bunların tescili,
 • Genel kurula ilişkin prosedürlerin yerine getirilmesi,
 • Sermaye artırımı ve indirimi işlemleri,
 • Şirket satın alması, birleşmesi ve bölünmesi işlemleri,
 • Doğabilecek sorunların önceden önlenmesi amacıyla kapsamlı danışmanlık hizmetleri vermektedir.

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku


A ve A Danışmanlık; şirketlerin hem  personelleri hem de alt-üst işverenlik kapsamında sorumlu tutulduğu iş akitleri bakımından bütün prosedürlerin mevzuata uygun bir şekilde yerine getirildiğinden emin olmakta, bu hususta müvekkil şirketlere gerekli danışmanlık hizmetini sunmakta ve ortaya çıkan her türlü uyuşmazlığın takibini sağlamaktadır.

Bu kapsamda verilen hizmetler aşağıdaki gibidir:

 • İşçi alacakları ve işe iade davalarının takibi,
 • Sözleşme feshi ve işten çıkarma konularının sulh veya dava yolu ile çözümlenmesi,
 • İş sözleşmelerinin yasal gelişmelere bağlı olarak güncel tutulmasının sağlanması,
 • Tutanak, savunma talep yazıları, ihtar ve fesih bildirimlerinin hazırlanması.

Rekabet Hukuku


Rekabet Hukuku alanında tecrübeli çözüm ortaklarımız ile, Rekabet Hukuku alanına giren her türlü hukuki sorunun çözümü bulunmaktadır. Rekabeti etmeme anlaşmaları, hakim durumun kötüye kullanılması, birleşmelerin kontrolü ve izin süreçleri çerçevesinde yargısal süreçler profesyonellikle yönetilmekte ve danışmanlık hizmeti sağlanmaktadır.