Re-organizasyon


Yeniden yapılanma projeleri kapsamında, organizasyonel olarak kurumun mevcut durumda ne aşamada olduğunun ve problemlerinin belirlenmesinin (Mevcut Durum Analizi / Yönetsel Check-up) ve, vizyon / ana gaye ve misyon / vizyona nasıl & ne şekilde ulaşılacağının netleştirilmesinin ardından bu yolda kurumu taşıyacak olan aracın yapısının oluşturulması aşaması gelmektedir. Kurumun organizasyonu, A ve A Danışmanlık tarafından, aşağıdaki denklemlerden yararlanarak yeniden yapılandırılmaktadır;

 • Kurumun uluslararası standartlarda bir işleyişe sahip olması,
 • İletişim bozukluklarının yaşanmaması,
 • Ortak sorumluluk alanlarında yaşanan sorunların giderilmesi,
 • Belirgin bir sorumlusu olmayan işlerin minimuma indirilmesi,
 • Tüm birimlerin ana gaye doğrultusunda hareket etmesinin sağlanması,
 • Görev paylaşımının verimlilik ve etkinlik oluşturacak şekilde yapılması.

Stratejik Planlama


İç ve dış değişikliklerin stratejik hedeflere yönelik ilerlemeyi nasıl etkilediğini değerlendirerek, rekabet dinamiklerinin öngörü ve analizi ile ve müşterilerin kilit yeteneklerini göz önünde bulundurarak, kurumların performansı artırmasına ve kendilerini başarıya konumlandırmasına yardımcı oluyoruz.

Stratejik Planlama Hizmetleri:

 • Şirket merkezi karlılığı,
 • Kurumsal stratejiler,
 • Yıllık planlama süreçleri,
 • Senaryo planlama,
 • Stratejik planlama,
 • Şirketin güçlü ve zayıf yönlerinin belirlenmesi.

Aile Şirketleri Yapılandırması


Yapılan araştırmalara göre, dünyadaki şirketlerin %75’ine yakınını aile şirketleri oluşturmakta ve gayri safi hasılanın %75’ten fazlasını yaratmaktadırlar. Ülkemize baktığımızda ise, aile şirketlerinin Türkiye ekonomisinin yaklaşık %95’ini oluşturduğunu görmekteyiz.

Kurumsal bir yapı ile şirketin sürdürülebilirliğini kastediyorsak, aile şirketlerinde kurumsal yapıların yaygınlığı ve sağlam bir temele oturmuş olması dünya ekonomisinin sürdürülebilirliğini güvenceye alan en önemli unsur olduğunu kabul etmemiz gerekir.

Aile şirketlerinin uzun ömürlü olmasının en önemli faktörü, aile içindeki ilişkilerin ne ölçüde sağlıklı olduğu ile direkt bağlantılıdır. Aile bireyleri ile şirket profesyonelleri arasındaki sorumluluk, görev, yetki vb. kurumsal temel özelliklerin açık olarak tanımlanmamış olması aile içinde ve aile ile profesyonel çalışanlar arasındaki olumsuzluklara neden olmaktadır.

Kurumsal bir şirketin en temel özelliği, ortaklar ve aile bireyleri arasındaki sınırları net bir şekilde çizen, yönetim kurulu toplantılarının dışında ortaklık ve aile meselelerini görüşmek için ayrı toplantılar düzenleyen, şirkette görev almayan aile bireylerine de adil şekilde finansal olanaklar sunan bir şirket olmasıdır. Kurumsallaşma, şirketin faaliyetlerini kişilere bağlı olmayan, değişimlere ayak uydurabilen ve sürdürülebilir bir yapının oluşturulmasıdır. Bu şirketin önemli noktalarında insanın olmayacağı değil, bu kişiler olmadığında da her şeyin herhangi bir aksama olmaksızın aynen devam edebilmesi için gereken yapının oluşturulmuş olduğu anlamını taşır.

Kurumsallaşma, işin tamamen profesyonellere bırakılması anlamını taşımamaktadır. Tam tersine, ortakların işin başında olması fakat profesyonel çalışanlarla birlikte iş birliği içinde ortak bir çalışma kültürü oluşturmasını gerektirir.

Yukarıda belirtilen ana başlıklar dahilinde, A ve A Danışmanlık aile şirketleri yapılandırması alanında kapsamlı danışmanlık ve tüm süreç içinde devamlı bir iyileştirme modeli oluşturulmasını sağlar.

Şirket İçi Anahtar Göstergelerin Oluşturulması


Kurumsal Performans Yönetimi şirketin bütün birim ve çalışanlarının, şirketin stratejik hedefleri doğrultusunda performans göstermelerini sağlayan bir araçtır. Stratejik hedeflerin departman hedefleri ile, departman hedeflerinin bireylerin performans hedefleri ile ilişkilendirildiği, tanımlı ve ölçülebilir bir performans sistemi sağlar.

Kurumsal Performans Yönetimi’ni etkin bir şekilde uygulayan şirketler hedef belirleme ve bu hedeflere ne kadar yaklaştıklarını takip etme konusunda başarılı olur. Hedeflere ulaşmakta güçlük yaşadıklarında buna yol açan kök nedenlerini hızlıca tespit ederler.

Şirket içi anahtar göstergelerin oluşturulması, raporlanlaması ve analizi süreçlerinde ihtiyacınız olabilecek tüm konularda A ve A Danışmanlık sizinle birlikte çalışmaktadır.

Dijital Dünya Yönetimi


Stratejiden uygulamaya, size sunacağımız çalışma modelinize uygun teknoloji önerileri, belirlediğiniz / belirleyeceğimiz iş hedeflerine ulaşmanıza, güvenle karar vermenize ve karşınıza çıkan iş fırsatlarını hızlı bir şekilde değerlendirmenize yardımcı olacaktır. İş ortaklarımızla birlikte finans, insan kaynakları, CRM, ERP ve kurumsal operasyonlara yönelik önde gelen çözüm ve  hizmetler geliştirdik. Bulut bilişim, taşınabilir teknolojiler, veri analitiği ve sosyal medyadan en iyi sonuçları nasıl elde edeceğimizi biliyoruz ve böylece işletmenizin daha yalın, daha akıllı, daha hızlı ve daha çevik olmasını sağlıyoruz.