Tasdik İşlemleri


Tam tasdik hizmeti Maliye Bakanlığı tarafından yapılabilecek bir inceleme esnasında ortaya çıkabilecek hatalı uygulamaları önemli ölçüde azaltmaktadır. Ayrıca, Maliye Bakanlığı’nca tasdik raporu düzenlemiş firmaların ihbar ve özel durumlar hariç incelenmeyeceği, tasdik yaptırmamış firmaların ise öncelikli olarak incelenecekleri ifade edilmiştir.

Tam tasdik çalışmalarının kapsamı kısaca tam tasdik denetimi, vergi hesaplamaları ve raporlama olmak üzere üç başlık altında özetlenebilir.

Bu kapsamda yürütülen tam tasdik hizmetinin vergi incelemesi riskini azaltmasının yanında, yanlış vergi uygulamalarının erken teşhisi ve düzeltilmesi sonucunu yaratıyor olmasının önemli olduğunu düşünüyoruz. Ayrıca, denetim çalışmaları sırasında tespit edilerek şirket yönetiminin dikkatine sunulan vergi planlama fırsatlarını da tasdik hizmetinin yarattığı önemli bir katma değer olarak değerlendiriyoruz.

Vergi Danışmanlığı


Vergi danışmanlığı hizmetimizde, fikirlerden uygulamaya vergi planlamasının ve problem çözümünü tüm açılardan ele alıp, gerektiğinde vergi uzmanlarımızın yetenekleri ekonomist, hukukçu ve diğer kurum içi uzmanlarla harmanlanır. Vergi uzmanlarımız; danışmanlar, denetçiler, avukatlar ve mühendislerden oluşan ekiplerle yakından çalışarak, grubumuzun vergi yapılandırması, şirket satın almaları ve birleşmeleri, transfer fiyatlandırması, dolaylı vergiler, sözleşme yapılandırması, yurtdışı vergilerin mahsubu/çifte vergileme tenzilatı planlaması ve vergi uyumluluğunu kapsayarak yüksek kalite hizmet vermektedir.

YMM Raporu


Maliye Bakanlığına verilecek finansal raporların haricinde, banka veya üçüncü şahıslar tarafından istenebilecek raporların hazırlanması ve çözüm ortağımız olan YMM’ler tarafından denetlenip imzalanması verdiğimiz hizmetlerin arasındadır.